TerapiJeg tilbyder individuel terapi med en eksistentiel, oplevelsesorienteret og narrativ tilgang og er specialiseret i diversitetsanerkendende og normkritisk terapi.


At terapien er oplevelsesorienteret betyder, at vi tager udgangspunkt i din situation her og nu - det nuværende og konkrete, som optager dig. Med vægt på, at du her kan opleve og udtrykke dine følelser og reaktioner.


At terapien bygger på et eksistentielt grundlag betyder, at det er en proces, hvor vi sammen undersøger, hvad der gør eller kan gøre tilværelsen meningsfuld for dig som menneske. Her er vægt på, at du kan finde dit eget ståsted i forhold til livets dilemmaer og grundvilkår, som angst, ensomhed og meningsløshed, og blive klogere på, hvordan de er forbundet med dine følelser, erfaringer og handlemønstre.


Den narrative tilgang bygger på en forståelse af, at vi bliver til som mennesker gennem vores egne og andres fortællinger om os selv og vores liv. Derfor synes jeg, den er særligt god til at udfordre de dominerende fortællinger - eller normer - i samfundet, i en kultur eller en social sammenhæng og se kritisk på, hvordan de påvirker os og f.eks. hindrer os i at leve det liv, vi ønsker os. Det kan hjælpe os til at komme tættere på vores egne værdier og hvordan vi vil leve i overensstemmelse med dem - og styrke mulige andre fortællinger, der er mere rigtige for os.


Det hænger også sammen med, at jeg arbejder diversitetsanerkendende og normkritisk, og særligt har viden om de udfordringer, der kan være forbundet med at bryde med normer for køn, krop og seksualitet.


Fælles for det hele er, at jeg møder dig på dine unikke præmisser, tilpasser terapien til dine behov og forudsætninger, og som din terapeut ikke mener at 'vide bedre', men er til rådighed for dig som en undersøgelsespartner i forhold til dit liv. Den proces kan give dig større selvforståelse og flere perspektiver på dit liv, som kan hjælpe dig til at arbejde med dine udfordringer på måder, der er meningsfulde og bæredygtige for dig.


En samtale varer 60 minutter. Et forløb kan være på alt fra få samtaler til en længerevarende behandling, afhængig af hvad du søger hjælp til og ønsker at arbejde med.